Poort Financiële Hulpverlening

Persoonlijk, deskundig en betrouwbaar

Bewindvoering

Poort Financiële Hulpverlening beschermt en beheert als bewindvoerder het vermogen van de cliënt. Aan de hand van de inkomsten en de vaste uitgaven stellen wij in samenspraak met de cliënt een budgetplan op. Wanneer de uitgaven meer bedragen dan de inkomsten zullen er beslissingen genomen moeten worden om het budget sluitend te krijgen. Poort Financiële Hulpverlening neemt deze beslissingen en legt uit waarom deze nodig zijn en ervoor gekozen is.

Jaarlijks legt Poort Financiële Hulpverlening rekening en verantwoording af aan de Kantonrechter; dit is een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en aflossingen waarbij wij als bewindvoerder ons verantwoorden voor ons handelen.

Poort Financiële Hulpverlening zorgt voor:

  • Beschermingsbewind aanvraag
  • Budgetplan opstellen en uitvoeren
  • Ziektekosten declareren
  • Toeslagen Belastingdienst aanvragen
  • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen
  • Eenvoudige belastingaangifte box 1 verzorgen
  • Betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast treffen
  • Jaarlijkse rekening en verantwoording bij de Kantonrechter